Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Varm i trøya - varm i hjertet

Aske, Øyvind
07.10.2013
Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle våre misjonsvenner en god høst! For meg har høsten vært travel med ny jobb og mye nytt å sette seg inn i. En tur til Sierra Leone har det allerede blitt og en ny til Zimbabwe står for tur. Det har også begynt å komme inn invitasjoner fra menighetene våre. Misjonsvennene våre befinner seg både fjernt og nær!
 Varm i trøya - varm i hjertet
Hvis ordet misjonsvenn høres fremmed ut for deg vil jeg likevel gjerne invitere deg til å bli med! For misjon er Guds hjerteslag.  Helt siden disiplene fikk oppdraget om å bringe evangeliet om den oppstandne Jesus ut til jordens ender har millioner av kristne sett på dette som sitt ansvar. Takket være alle disse kjenner du og jeg i dag Jesus som vår frelser. Akkurat nå er det vi som har stafettpinnen i hånden og skal sørge for å forkynne Guds Ord overalt, dele ut sakramentene og arbeide for å fremme rettferdighet og fred i verden. Tenk på dette: som kirke tilhører vi verdens største bevegelse. Jesu legeme omfatter i dag mellom 32-33% av verdens befolkning. Hvis vi var 7 milliarder mennesker i 2011 utgjør dette over 2.3 mrd mennesker.
 
Dette er gledelige tall! Men sett fra den andre siden er det langt igjen. Dette blir ganske alvorlig når vi også vet at det finnes folkegrupper som etter to tusen år enda ikke har hørt om Jesu død og oppstandelse. Oppdraget med å bringe Guds kjærlighet ut er et ansvar vi deler med alle kirkesamfunn. I metodistkirken understreker vi at Guds kjærlighet utføres både i ord og i handling. Det går ikke an å skille disse sidene ved misjon, de hører sammen i en holistisk enhet. Ved vår forkynnelse om frelse i Jesus Kristus møter vi menneskers åndelige behov. Ved våre handlinger møter vi menneskers timelige og fysiske behov. På denne måten respekterer vi hele mennesket.
 
I neste nyhetsbrevet vil dere kunne lese om den siste utviklingen i Sierra Leone. Seks lokalsamfunn får nå grunnleggende hjelp til å realisere det som de selv definerer som sitt største behov. Hjelp til å planlegge, til å starte opp, til å gjennomføre og til å fullføre skolen, latrineanleggene, jordbruks-prosjektet osv. Alt gjøres i Guds navn. Det er ikke dårlig!
 
Varm i trøya - varm i hjertetVarm i trøya - varm i hjertet
 
Jeg føler at jeg etter vel to måneder inn i arbeidet som misjonssekretær har begynt å bli varm i trøya. Men om trøya er varm gjør jo denne jobben at hjertet blir enda varmere. Går det an å få en mer meningsfull jobb enn å bringe Guds kjærlighet ut til folk, fjern og nær? Jeg har vært en misjonsvenn helt siden jeg var ute som misjonær i Liberia i 1981-84. Jeg har oppdaget at vi er mange, jeg har også sett at vi står sammen på tvers av generasjoner. Gud kan bruke oss alle. Jeg gleder meg til fortsettelsen!
 
 
 
    

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone