Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Kragerø har misjonsprosjekt i Litauen

Forster, Anne Ng
24.09.2013
Mange av våre menigheter har sitt eget misjonsprosjekt. De fleste prosjektene er Partnership in Development-prosjekter i Liberia, Sierra Leone eller Zimbabwe, men i Kragerø ønsket de et prosjekt i Litauen, hos Helen B. Lovelace. De foreslo selv at de kunne støtte Timoteus-opplæringen der.
Kragerø har misjonsprosjekt i Litauen
Ved hjelp fra Metodistkirkens Barne- og ungdomsforbund i Norge, har Metodistkirken i Litauen startet Timoteus lederskole.
Frøydis Grinna, Inger og Harald Olsen var sammen med ledere fra kirken i Litauen, samlet en helg i juni, til den første av tre samlinger. Det var 13 ungdommer som deltok på den første lederskolen.
 
Håkon B. Nordal fra Metodistkirken i Kragerø forteller om hvorfor og hvordan Timoteusopplæringen ble deres misjonsprosjekt:

"I Kragerø har vi i alle år hatt julemesse. Denne ble mindre og mindre år for år og tilslutt ble den lagt ned.
De siste årene det var julemesse, kom Helen med varer som kvinnene i Kiev hadde laget. Hun solgte godt og ga menigheten god og jevnlig informasjon om virksomheten. Informasjonen til menigheten fortsatte da Helen flyttet til Litauen.
Koret Mega singspiration i Normisjonen dro på tur til Kaunas, bidro på gudstjenester og fellesskap og la igjen en god slump penger. Dette engasjementet ville menigheten i Kragerø følge opp og laget en fastelavnsfest til inntekt for Helens diakonale arbeid.

På årets årskonferanse hadde Tove og misjonen en stand der man kunne ta en spade for å være med på et prosjekt i Afrika.
Da fikk jeg ideen om å ta med en spade for å få et engasjement for noe i Kaunas. Jeg ga Helen utfordringen å finne et passende prosjekt.
I mellomtiden startet hadde Timoteus startet kurs i Litauen. Kragerø bestemte seg for å samle inn 20 000,- i året til å drifte Timoteus i Litauen. Slik kan Helen fortsette Timoteus på en god måte i årene fremover.
Da jeg møtte Helen på sommerfesten ble hun veldig begeistret for forslaget.

Kragerø har misjonsprosjekt i Litauen
Prosjektet er i startfasen, men startskuddet gikk på en hagefest i Helens hage 30.juli. Her var lokale og nasjonale metodister innvitert + venner. Det blir på en måte vårt ungdomsarbeid i menigheten. Vi skal fortsette med en sangbasar der Mega deltar. Ellers har jeg fått se at folk har hjerte for saken og kommer med ganske store bidrag til prosjektet. Komiteen for prosjektet er ikke stor. Hilsen komtieen :-)"

Vi tar gjerne i mot oppdateringer fra andre menigheter om deres misjonsprosjekt!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap
Postboks 2744 St.Hanshaugen
0131 Oslo

Besøksadresse: Akersbakken 37, 0172 Oslo 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone