Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Krisetider i Sierra Leone og Liberia!

Forster, Anne Ng
07.08.2014
Det er igjen krisetider i våre samarbeidsland, Sierra Leone og Liberia. Spredningen av ebolaviruset fortsetter og dødstallene stiger. Nå trenger Vest-Afrika at vi står sammen med dem i bønn, og at vi viser vår solidaritet på andre måter. «Sommergaven til misjonen» er nå på 70.000 kroner. Dette beløpet har vi bestemt oss for å sende til våre søsterkirker i Sierra Leone og Liberia, til deres arbeid i kampen mot ebola!
Det er krisetider for befolkningen i Sierra Leone, Liberia og Guinea. Ebolasykdommen som brøt ut i Guinea i februar måned har nå spredd seg til disse tre Vest-Afrikanske land og spredningen fortsetter med stadig flere tilfeller. Dødstallene stiger også. Ifølge siste informasjonen fra WHO har viruset til nå krevd 932 i de tre landene. Bare siden lørdag har viruset krevd omlag 45 liv! Misjonskontoret har hatt lettest tilgang på informasjon fra Liberia. Det er ikke dermed sagt at Sierra Leone og Guinea ikke følger opp situasjonen på lignende måter.
 
 Krisetider i Sierra Leone og Liberia!
Liberias president vasker hendene på vei inn til en offisiell samling.
 
President Ellen Johnson Sirleaf er leder for innsatsgruppen for kampen mot ebola viruset i Liberia. President Sirleaf er for øvrig også medlem i Metodistkirken i Liberia.
Her følger en liste over noen av tiltakene som regjeringen har iverksatt:
 •  Unntakstilstand i 90 dager i Liberia og Sierra Leone
 • Alle skolene er stengt i en måned med mulig forlengelse.
 • Offentlige kontorer som ikke må være åpne er stengt i en måned
 • Det gjennomføres desinfeksjon av alle offentlige bygninger.
 • Innbyggerne blir oppfordret om ikke å håndhilse
 • Grensekontrollen inn og ut av landet er skjerpet, men grensene er ikke stengt.
 • Enkelte flyselskaper har innstilt trafikken til Liberia av frykt for spredning.
 • Lokalsamfunn hvor smitten er oppdaget vil bli underlagt karantene.
 • Forsvaret er gitt i oppdrag for å sørge for at tiltakene blir utført.
 • Regjeringen i Liberia har bevilget 5 mill. USD i kampen mot ebola.
 Krisetider i Sierra Leone og Liberia!
Biskop Yambasu viser en ny måte å hilse på, for å unngå det tradisjonelle håndtrykket

Vi forstår at myndighetene gjør alt de kan for å bekjempe ebola-utbruddet. Metodistkirkene i Liberia og i Sierra Leone er også på banen og gjør en innsats gjennom UMC kirkeledere og regionale helsestyrer, kirkelige helseforetak, misjonærer og UMCOR (United Methodist Church Committee on Relief), kirkens humanitære hjelp og helseseksjon. Kirken har tre sykehus og fem klinikker i Sierra Leone og ett sykehus og tre klinikker i Liberia.
 
I et brev fra biskop John Innis til metodistkirken i Liberia understreker han disse punktene:
 1. At befolkningen må akseptere at ebola viruset nå finnes i Liberia
 2. At befolkningen må overholde medisinske råd fra helsemyndighetene, som innebærer å rapportere mennesker med ebolasymptomer, og ikke å røre de som er døde av sykdommen.
 3. Unngå å spise kjøtt fra aper, flaggermus og andre bushdyr, koke maten godt før man spiser og vaske hendene grundig før måltider.
 4. Pastorer, tilsynsmenn og søndagsskolelærere skal dele informasjon om ebola viruset med sine lokale menigheter og distrikter.
 5. Helsearbeidere og medisinske institusjoner må gi alle berørte individer den nødvendige etiske og medisinske oppmerksomhet og må ikke avvise dem når de kommer.
Department of Human Rights i Metodistkirken i Liberia har trappet opp sin beskyttelseskampanje mot ebola i Monrovia og distriktet rundt. Sekretæren for dette rådet, Jefferson Knight, sier at de vil gå fra dør til dør for å fordele såkalte hygienestasjoner (lukkede vannbeholdere med tappekran) hvor man kan vaske seg med kloroppløsning og såpe. Disse trengs i alle lokalsamfunn, i kirkene, men også i enkeltfamilier. «Vi er forbi oppmerksomhetsstadiet», sier Mr. Knight, «vi har beveget oss over til handlingsstadiet.»

Krisetider i Sierra Leone og Liberia!
Krisetider i Sierra Leone og Liberia!
En hygienestasjon utenfor en metodistkirke i Liberia
 
I en tid med unntakstilstand i landet med tanke på bekjempelse av ebolasmitten har The Liberian Council of Churches  (LCC) og andre kirkegrupperinger erklært en 3 dagers nasjonal aksjon som har fått navnet: «National Stay-Home and Prayer Action» fra onsdag 6. august til fredag 8. august. Det innebærer et drastisk initiativ fra kirkenes side og en frimodig tro på at det er Gud som i siste instans kan stanse sykdommen, slik som han i sin tid stanset borgerkrigen. Dette initiativet gjøres sammen med Task Force on Ebola i Sierra Leone, en tverrkirkelig innsatsgruppe ledet av metodistbiskop Yambasu. Biskop Yambasu er ventet til Norge siste uka i august.
 
Krisetider i Sierra Leone og Liberia!
Kvinner i bønn i Liberia
 
Programmet for den landsomfattende bønn- og fasteaksjonen er slik:
Dag 1, onsdag 6. august:
Anerkjennelse av Guds nåde og velsignelser for våre familier, lokalsamfunn og nasjon.
(Salme 124.1, Salme 94.1-4)
Bekjennelse og omvendelse fra individuell-, familie-, kirke- og nasjonal synd.
(Ordspråkene 28.13, Daniel 9, Nehemja 1.1-11, Salme 51.2, Krønikerne 7.13-16)
Dag 2, torsdag 7. august:
Barmhjertighet, tilgivelse og forsoning i familier, lokalsamfunn og nasjon.
(Matt 6.6-12, Mark 11.23-25 etc)
Dag 3, fredag 8. august:
Bønn om åndelig, fysisk og moralsk helbredelse og gjenopprettelse av landet.
(2. Krøn 7.14, Salme 107, Salme 123.3)
 
Bønn- og fasteaksjonen vil bli avsluttet med National Thanksgiving and Praise på søndag 10. august. Alle anbefales å gå til steder hvor det er gudstjeneste på søndag og takke Gud for Hans nåde og tilgivelse av Liberia.
 
Krisetider i Sierra Leone og Liberia!
Info-skilt.
På forskjellige måter har våre partnere i Liberia og Sierra Leone delt sin fortvilelse og desperasjon med oss. Nå er det viktig at vi står sammen med dem i bønn og omtanke. I denne tiden trenger de vårt håndslag. Vi kan hjelpe folket i våre to samarbeidsland på to måter, ved å be for dem og ved å sende penger. Vi kan hjelpe folket i Sierra Leone og Liberia gjennom kirkene, som er ett av de få sivilsamfunn som fungerer.
 
«Sommergaven til misjonen» er nå på 70.000 kroner! Dette beløpet har vi bestemt oss for å sende til våre søsterkirker i Sierra Leone og Liberia til deres arbeid i kampen mot ebola! 
 
Dette er vår mulighet til å få lov til å være med på å gi vår solidaritet og hjelp på en konkret måte nettopp gjennom kirken. Vi utfordrer alle til å være med på å bekjempe spredningen av ebola ved å sende en gave til Metodistkirkens Misjonsselskap, kontonummer: 3000 13 88084!
 
 
 
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone