Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia

Aske, Øyvind
07.06.2014
Dette er det største helseprosjektet som Codevpro-kontoret noensinne har vært involvert i, både når det gjelder størrelse og når det gjelder penger. Dette er et sykehus med fem avdelinger med blant annet fødeavdeling, to operasjonssaler, 43 senger og uteklinikktjeneste. Det er med andre ord et fullt utviklet sykehus som blir bygget her utenfor Buchanan. Byggeprisen er på over $ 100 000.-
 Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Her ser vi at den gamle klinikken ble bygd med irsk hjelp, det nye sykehuset bygges med norsk støtte!
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Det nye sykehuset blir stort!
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Anne Ng Forster skrev en artikkel om sykehuset i misjonsnummeret til Brobyggeren i 2013 etter et besøk i 2012. Der nevnes det at det er 24 000 mennesker i området som ser fram til at dette sykehuset skal bli ferdig.  Vi på misjonskontoret var på besøk igjen den 8. januar i 2014 og så på byggearbeidet. Da var bygningene kommet så langt som til taknivået. Codevpro og Metodistkirken i Liberia har inngått en avtale med regjeringen med en fordeling av kostnadene. Avtalen er at kirken skal betale 60% og regjeringen 40%. Så er det om å gjøre at regjeringen holder sin del av avtalen, det har ikke vært enkelt å få til.
 Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, LiberiaCompound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Bygningene er halvferdige og klare for yttertak
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Fra pressekonferansen
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Jonathan forteller om prosjektet
Når vi kommer dit har lokalkomiteen og lokalsamfunnet allerede fått beskjed om vårt besøk. Vi blir møtt av mennesker som håper at de grå murene nå skal få tak, dører og vinduer og inneholde senger sykehusutstyr, sykepleiere og leger. Det er ikke lenger siden enn 2011 at det bare var bush her! Denne gangen har vi med oss journalist og TV-fotograf. Jonathan Kaipay som er Codevpro direktør bruker både TV og radio for å legge press på myndighetene slik at sykehuset kan bli realisert. I intervjuet utenfor murene understreker han at dette er lokalbefolkningens initiativ og kirkens prosjekt, men at vi er avhengig av at de statlige myndighetene følger opp med sitt bidrag.
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Det er store dimensjoner på dette Codevproprosjektet, her skal det bli korridorer
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
- og sykehusavdelinger
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Lokalbefolkningen har på sin side bidratt med tomt til institusjonen, med sand, grus og dugnadsarbeid. Jeg oppfatter at de har fått et eierskapsforhold til det påbegynte sykehuset og nå er de ivrige og også utålmodige etter å se fortsettelsen.
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, LiberiaCompound 3 Health Centre, Grand Bassa, LiberiaCompound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia 
TV crewet sørger for å få informasjonen ut på statelig TV
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Helten(e) duger ikke uten mat og drikke. I neste landsby fikk vi lunsj.
Vi går rundt og tar bilder og prater med noen av de fastboende før vi setter oss i bilene og reiser mot vannpumpeprosjektet i Frank Brown Town. Da vi kommer ut på hovedveien stanser vi ved den gamle klinikken som det nye helsesenteret skal erstatte. Vi møter en sykepleier som forteller at i tillegg til vanlig klinikkarbeid har de to senger til fødende. Men hvis det ble fler enn to fødende samtidig må den tredje legge seg på en madrass på gulvet. Hun ser fram til at det nye sykehuset i nærheten skal bli ferdig.
 Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Like ved det nye sykehuset ligger denne bygningen, den skal brukes til bolig for 
sykepleiere. Det blir nok behov for flere boliger!
Det har oppstått en spesiell forbindelse mellom Betanien Sykepleierhøgskole i Bergen og prosjektet i Compound 3. Betanienstudentene har sin årlige diakoniaksjon og dette året har midlene gått til «Grand Bassa aksjonen» som de har kalt prosjektet. Studentene har samlet inn hele 40 000 kr som vi forstår er særdeles kjærkomne penger. Det er ikke dårlig! Skolen sier også at de kommer til å følge med dette prosjektet over tid, kanskje det blir flere aksjoner?
 Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Like ved hovedveien ligger den eksisterende klinikken
Compound 3 Health Centre, Grand Bassa, Liberia
Den blir underdimensjonert til distriktets økende befolkning og representerer
gårsdagens tilbud
Vi på misjonskontoret ser også med spenning fram til utviklingen av Compound 3 Health Centre. Det ferdige sykehuset vil avgjort bety et før og nå for befolkningen i området.   Vi ønsker at flere av våre menigheter går inn og gjør dette sykehuset til sitt prosjekt for en periode. Her er det nødvendig at flere er med og tar et løft!
 
 
 
    

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone