Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Veiskilt

Aske, Øyvind
31.10.2013
Jeg tror at jeg har funnet en måte å bli rik på i Zimbabwe - det er å starte skiltfabrikk.
 
 
 
Denne tanken slo meg etter å ha kjørt rundt på veier som stort sett er skiltløse. Det er noe bedre i hovedstaden og på landsbygda var innkjørselsveiene til kirker, misjonsstasjoner og skoler godt markert. Men ellers var vi prisgitt lokalkunnskapen til våre sjåfører. Vi kjørte på de store asfalterte hovedveiene i  timesvis og passerte sideveier uten skilt. Så plutselig tok sjåføren av til høyre eller venstre og fortsatte på grusveier, fulgte nye sideveier og stikkveier, kom helt inn på kjerreveiene som gikk rundt husklynger, over åkre og rundt trær – og med ett var vi framme i en landsby – uten verken retningsskilt eller avstandsskilt. Selvfølgelig hadde både Lloyd og Gelly som kjørte bilene vært der før, men avstandene var store og landsskapet var likt. Bare noen få ganger rullet vi ned ruta for å spørre om veien.

På søndag dro vi til Nyanombe for å gå i kirken og besøke helseprosjektet vårt der. Etter å ha kjørt milevis på tørre, støvete, dårlige og skiltløse afrikaveier ser vi at det åpenbarer seg noe ved veikanten - et veiskilt! Med stor spenning gransker vi skiltet, så sannelig – skiltet som er spikret på en tørr grein forkynner at her, midt i ødemarka, er det et buss-stopp!  Ikke et hus å se noe sted, ikke noe holdeplass, bare skiltet på veien som blant annet leder til Nyanombe. Da er det greit å vite at her blant alle veier i øst og vest, akkurat her, stanser det en buss. Hva med rutetabellen? Rutetabellen er nok aldri laget!
 
 Veiskilt
 
Dette minner meg om evangeliets og misjonens vei gjennom verden. Den har heller ikke vært, er ikke og vil heller ikke være godt skiltet. Jesus sier et sted at Guds veier er smale og at det er få som går på dem. Et annet sted taler han om Den Hellige Ånd som er som en vind som blåser dit den vil og som leder oss gjennom livet mot målet.
 
I Nyanombe ble vi fortalt om bussen, den finnes og den går. Du og jeg og alle mennesker er ikke overlatt til oss selv. Veikartet eller veiskiltet om du vil finnes i åpenbart i Bibelen. Den Hellige Ånd er vår veileder på livets vanskelige, tørre og øde veistrekninger.
 
Hva med rikdommen? Livets sanne rikdom er forsoningen med Gud i Jesus Kristus. På vår reise i de skiltløse traktene fant vi mange som hadde funnet rikdommen i Gud. De fungerte nå selv som veiskilt.
    

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone