Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Nytt fra Litauen

Forster, Anne Ng
29.10.2013
Vi har fått hilsen og oppdateringer fra Helen og Bill Lovelace i Litauen. Her forteller de om noen av høydepunktene fra sommeren og høstens aktiviteter for Metodistkirken der.
 
Nytt fra Litauen 
Timoteus
Ved hjelp av Metodistkirkens barne og ungdosmforbund i Norge har vi her i Litauen startet den første ledertreningsskolen for ungdom. Det er 14 ungdommer som har sagt ja til å være med på å ledertreningsskolen som vi ønsker skal være et permanent tilbud til ungdommer her i Litauen. Vi har allerede gjennomført en helg og vi har også vært samlet en lørdag. Lørdagssamlingen hadde fokus på viktigheten av bønn, vi lagde bønnekalender for hver dag i måneden og alle ungdommene har fått sitt eget bønnekort med navn og bilde som de gir til menigheten slik at menigheten kan omslutte ungdommene i bønn.
 
Eiguliai
En av menighetene her i Kaunas har startet åpen kikre – hver onsdag er kirken åpen for bønn, andakt, en kopp kaffe og et godt felleskskap. Et tilbud vi har startet for vi så og opplevde et behov i lokalmiljøet. Ved siden av det har vi familiegruppe, tilbud om vasking av klær, engelskundervisning, seniorklubb og mødregruppe. En av ungdommene som er med i familiegruppa er også med på ledertreningsskolen Timoteus.

 Nytt fra Litauen
 
”Healthy families” er navnet på et tilbud til familier som opplever alkoholproblemet som en stor del av deres hverdag. Vi har i år vært samlet til 4 lørdager og en sommerleir hvor vi har hatt foredragsholdere fra Estland, Litauen og Norge. Vi har snakket om kommunikasjon, om skyld og skam og sett på Bibelen som rettesnor for et sunt familieliv. Familiene som har vært med i gruppa dette året ønsker å fortsette også neste år og vi håper vi kan få flere grupper i flere menigheter knyttet til et nettverk av supportgrupper hvor vi ønsker å bygge hverandre opp og støtte hverandre. ”Vi er ikke alene” er mottoet vårt.
 
Nytt fra Litauen

Lekepark
Metodistkriken i Pilviskiai har et stort grøntområde rundt seg og byen har ingen parker for barn - prestene i menigheten så en utfordring her. Sammen med en speider fra USA og menigheten han går i der, laget de en lekepark for små barn på plenen rundt kirken. Ordføreren i byen av med på åpningen og har støttet prosjektet helt og fullt. Nå ønsker de å utvide lekeparken slik at også tilbudet kan gjelde litt eldre barn.
 
 
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone