Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Misjonsmarked lørdag 27. juli kl.14

Odland, Tove
26.07.2013
Lørdag er et Misjonsmarked på Sommerfesten på Drottningborg! Vi gleder oss til all kreativiteten mange viser ved aktiviteter, salg, utlodning - noe for alle! Og vi gleer oss over alle som kommer og bidrar ved å kjøpe, ta lodd og betale for diverse "påfunn"! I år går inntektene til vårt nye samarbeidsland - Sierra Leone!
Misjonsmarkedet er blitt en god og engasjerende tradisjon på Sommerfesten. Det er samarbeid mellom Metodistkirkens Barne- og Ungomsforbund og Metodistkirkens Misjonsselskap. Barn og unge som er på leir på Drottningborg, de deltar aktivt -- alltid spennende å se hva de finner på.
Mange har forberedt lenge hva de vil gjøre eller bidrar med. Det er etpar timer der vi alle er sammen i glede og moro - samtidig som vi får være med å gjøre noe for andre. Og i år går pengene til Sierra Leone. Samarbeiet vårt der vil bli behørig presentert på ulike møter og arrangement.

Her kan du lese om hvordan pengene som kommer inn på misjonsmarkedet vil bli brukt.

Misjonsmarked lørdag 27. juli kl.14

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone