Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Kirken må finne sin profetiske stemme

Aske, Øyvind
11.03.2014
Kirken har mistet sin profetiske stemme når det gjelder å påtale vold, hevdet metodistpastoren og akademikeren Yatta Young på et seminar som fokuserte på tilgivelse og forsoning. Hun er tidligere rektor ved Gbarnga School of Theology i Liberia. Seminaret fant sted like før jul 2013.
Kirken må finne sin profetiske stemme

- Kirken er i det store og hele taus i kjølvannet av den globale opptrappingen av vold og brudd på menneskerettigheter, uttalte hun. Hun utfordret kirken til å være proaktiv og kjempe mot denne utviklingen.
 
Seminaret fokuserte på «global hjemmebasert vold» og ble tilrettelagt av en gruppe på tre personer fra United Methodist General Board of Church & Society i samarbeid med avdelingen for menneskerettigheter i den liberianske Årskonferansen. Denne avdelingen ble etablert i 1994, midt under den liberianske borgerkrigen. Grusomhetene og overtredelsene mot menneskerettighetene den gangen ledet metodistkirken til å si fra og komme opp med en stemme som talte mot krigen i samfunnet.
 
Seminaret hadde 35 deltagere og hovedformålet var å lære opp disse slik at de i neste omgang kunne lære opp andre.  Formålet for læringen var å øke bevisstheten av hva som følger med vold og hvordan den kan bli forhindret og redusert slik at prosessen med tilgivelse, forsoning,  gjenopprettelse og helbredelse kan komme i gang.

Les hele artikkelen her

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone