Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Kjære deg som allerede er fadder, eller som ønsker å bli fadder!

Forster, Anne Ng
28.01.2014
Takk for at du på en meningsfull måte vil å være med og bidra til at noen får et bedre liv! Her gir vi svar på noen av spørsmålene vi får om det å være fadder hos Metodistkirkens Misjonsselskap. - Nytt av året er at du kan velge å være kollektiv fadder på Mutambara!
Kjære deg som allerede er fadder, eller som ønsker å bli fadder!

Kan jeg velge land eller prosjekt?
Metodistkirkens Misjonsselskap har flere fadderprogram. Vi har to fadderprogram i Zimbabwe; et på Mutambara og et på Nyadire. I Angola har vi skoleprosjektet POSOCA. Barna som er med i fadderprogrammene er foreldreløse, med ansvar for seg selv og ofte yngre søsken.
 
Går min støtte til et enkelt barn?
Som personlig fadder er du fadder til ett barn, og gjennom din støtte gir du langsiktig hjelp til utdanning, helse, livsvilkår og inntekts-skapning. Dette gjelder fadderbarna som er med i programmet, med det kan også føre til hjelp for andre familier som bor i fadder-barnets lokalsamfunn. Vi ønsker ikke at det skal være personlig kontakt, i form av brev og besøk. Dette fører lett til forskjellsbehandling og misunnelse.
 
Har dere et tilbud til meg som ikke ønsker å være personlig fadder?
I forbindelse med skoleprosjektet POSOCA, har vi i flere år gitt mulighet til å være kollektiv fadder for én eller flere av skoleelevene, ofte gatebarn. Vi utvider nå tilbudet på Mutambara, ved å åpne for et kollektivt fadderskap her også! Det betyr at din støtte går til den som til enhver tid trenger det mest, uten at du som fadder vet hvem disse barna er.
 
Hvor mye betaler jeg, og hva går pengene til?
Å være fadder koster 200 kroner i måneden. Pengene går inn i en felles pott for hvert land/fadderprogram. De som er med i programmet får dekket utgifter til skolepenger, eksamensavgifter, skoleuniform, bøker og annet skolemateriell. Beløpet kan også dekke varmt tøy til den kalde årstiden, medisiner ved sykdom og støtte til mat.
 
Hvordan får jeg informasjon?
Som personlig fadder får du tilsendt et bilde og noen personlige opplysninger om barnet. På nyåret sendes det ut nyhetsbrev/oppdatering om ditt fadderbarn. Som kollektiv fadder får du nyhetsbrev med generell oppdatering fra barnas skolegang og dagligliv. Ønsker du å motta informasjon pr. e-post, eller endre ditt fadderengasjement fra personlig til kollektivt fadderskap, så ta gjerne kontakt med oss på misjonsselskapet@metodistkirken.no
 
Hva har skjedd med fadderbarna i India, og de som har vært faddere der?
Som kjent har vi nå avsluttet fadderprogrammet i India, med unntak av noen fadderbarn, som fram til juli 2014 fremdeles vil få støtte fra sine faddere som er informert om dette. Disse barna/ungdommene vil da ha fått betalt sine studier, sånn at de er klare til enten å fortsette i videre opplæring, eller å gå ut i jobb.
De som tidligere har vært faddere i India, vil automatisk få et nytt barn fra fadderprogrammet på Mutambara i Zimbabwe, hvis de ikke gir beskjed om at de heller ønsker å være med i den kollektive fadderordningen der.
 
Din hjelp skaper verdifull respekt og forståelse, og bidrar til å gi bærekraftige resultater i vårt arbeid.
Vi takker for velvilje og tålmodighet i denne tiden med omorganisering på misjonskontoret, og vi setter stor pris på at du tar ansvar som fadder, slik at mange barn kan skape seg en ny framtid og et bedre liv!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone