Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Misjonsdagen 2014

Forster, Anne Ng
24.01.2014
Misjonsdagen er i år lagt til 2. februar, og den nærmer seg med stormskritt! Noen menigheter feirer den da, mens andre velger en annen søndag som passer bedre. Det viktigste er at misjonsdagen markeres! Vi har sendt ut en del materiell med post og e-post som dere kan bruke slik dere måtte ønske. Dette legges også ut her på sidene våre slik at det er tilgjengelig for alle!
Misjonsdagen 2014

Også i år har vi laget en film med informasjon, bilder og musikk om arbeidet vårt. Denne kan brukes som preludium, i forbindelse med tale, informasjon eller forbønn, som postludium, eller under misjonskaféen/kirkekaffen etter gudstjensten. Filmen kan også brukes i andre sammenhenger enn gudstjenesten!

Metodistkirkens Misjonsselskap 2014-film


Det er sendt ut info på e-post til menighetene om samarbeidslandene våre. Dette er oppdateringer om prosjektene, og nyttig bakgrunnsinformasjon for dere som skal formidle hvordan misjonsarbeidet vårt drives. - Eller for andre som ønsker  å være godt orientert! Mye god informasjon, - men dette er ikke laget med tanke på høytlesning!

Angola
India
Liberia
Litauen
Sierra Leone
Ukraina
Zimbabwe

Sammen med oppdateringene har vi sendt ut en fin bønn og veksellesing, som gjerne kan brukes på gudstjenesten på misjonsdagen.

Bønn/Veksellesing

Bønnekalenderen for 2014 er sendt ut til alle menighetene. Den inneholder bønneemner fra våre forskjellige prosjekter i Angola, India, Sierra Leone, Liberia, Litauen, Ukraina og Zimbabwe, samt bønneemner fra Norge.

Bønnekalender 2014

Din støtte betyr mye for misjonsarbeidet!
Under har vi utarbeidet en liste med forslag til ulike måter å bidra, og vi mottar gjerne andre kreative innspill!

"Hva kan vi gjøre?"

Misjonsdagen 2014

Metodistkirkens Misjonsselskap takker for all støtte i form av forbønn, omtanke og gaver i året som har gått! Vi ser at mange menigheter ønsker sitt eget misjonsprosjekt, og vi gleder oss over det! Dette er med på å gi mange mennesker et bedre liv! Vi ønsker alle en god misjonsdag!© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone