Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Broen i Galai Town - et misjonsprosjekt

Forster, Anne Ng
20.01.2014
Fra september og innen året var slutt, hadde menigheten i Porsgrunn som mål å samle inn kr.50 000 til bygging av en bro i landsbyen Galai Town i Liberia. Julaften kom det inn kr.20 630 - og dermed var målet nådd.
Etter en sen start ut av Monrovia, var det allerede langt på ettermiddagen da vi nærmet oss Gbarnga, nærmeste byen til Galai Town. Diskusjonen i bilen gikk på hvorvidt vi ville rekke Galai i dagslys… Vel vitende om at vi måtte ha lys for å få gode bilder av broprosjektet og landsbyen, for å sende til Porsgrunn, økte Jonathan tempoet! -Og rett før skumringen falt på var vi framme.

Broen i Galai Town - et misjonsprosjekt
 
På grunn av regntiden har CODEVPRO, Partnership in Development-kontoret i Liberia, forskuttert pengene til broen. Ingen ønsket at innbyggerne i Galai skulle gjennomgå nok en regntid uten bro
Tidligere har de båret tømmerstokker og laget en provisorisk bro. Men en bro av tømmerstokker som ikke har tålt vær og vind i regntiden, har avskåret Galai Town fra adgang med bil til og fra markedet med varer, og til helseinstitusjoner med pasienter.
Landsbyens innbyggere har ivrig bidratt med sand og stein, og ryddet området, og broen står nå ferdig!

Broen i Galai Town - et misjonsprosjekt
 
Rett etter broen dukker landsbyen plutselig opp, og vi parkerer utenfor den lokale metodistkirken, Galai United Methodist Church, som ligger i hjertet av landsbyen.

Broen i Galai Town - et misjonsprosjekt

Mørket legger seg sakte rundt oss, og det blir vanskeligere å ta bilder. Barna i Galai fryder seg når blitzen flerrer mørket, og stadig flere kommer til.

Broen i Galai Town - et misjonsprosjekt

Stemmer og latter blander seg med høvdingens myndige røst, som prøver å fange alles oppmerksomhet. Han tar oss med til «kjøkkenet» i landsbyen, et samlingssted under tak. På veien dit går vi forbi flere små kokesteder; bål, der kvinnene sitter samlet, i lyset fra ilden.

Broen i Galai Town - et misjonsprosjekt

En stolt høvding takker for alt som er blitt gjort for landsbyen deres. En bro som knytter dem til resten av samfunnet er en nødvendighet! Nå har de en solid bro, en bro som ikke vil ødelegges i regntiden, som ikke vil gi etter for vekten av kjøretøy, men som vil være der i framtiden også. Han er glad for samarbeidet mellom Metodistkirken i Liberia og Norge, som har gjort dette mulig, og han takker for at det har blitt samlet inn penger i en av de lokale menighetene i Norge!

Broen i Galai Town - et misjonsprosjekt

Da vi overrekker bilder fra menigheten i Porsgrunn, lar høvdingen leklederen i Metodistkirken i Galai få ta imot. Presten og alle de andre i menighetsrådet er på distriktskonferanse, men leklederen var syk, så han kunne ikke være med. Han gir uttrykk for at han er godt fornøyd med det nå, og tar spent imot informasjonen fra Porsgrunn, og prøver å kikke på arkene i lyset fra mobiltelefonen.
 
Vi kjører sakte ut av Galai i mørket, ut av landsbyen og over broen. –Og vi kjenner at denne broen er mer enn en bro mellom Galai og resten av samfunnet. Dette er også en bro mellom menigheten i Galai og menigheten i Porsgrunn, en bro mellom Liberia og Norge. En bro som binder oss sammen, sammen i Guds kjærlighet.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone