Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Takk

Odland, Tove
31.07.2013

Nå har jeg bare 45 minutter igjen som Misjonssekretær! og kan skrive under denne tittelen på bloggen.

Det er med stor og varm takknemlighet jeg ser tilbake på mange, mange år i misjonen -jeg var jo med noen år som MU representant før jeg i 1982 ble leder for Misjonsrådet --- eller som det het en gang: formann i Misjonsstyret! - Jeg fikk være aktivt med fra første stund og fikk god veilening og opplæring av Misjonssekretæren da - Juel Nordby.
I 1985 ble jeg Misjonssekretær - i mangel av noen bedre. Jeg ville ikke si ja til det før Lars Erik Nordby sa seg villig til å være leder av Misjonsrådet. Det var han og så var vi i gang!
Det har vært 31 utrolig spennende år. Mye har skjedd - vi har hatt et Misjonsråd som har vært dristig og gått nye veier. Vi har hatt mange norske misjonærer denne tiden, nå er det stort sett bare nasjonale misjonærer og medarbeidere - og slik skal det jo være!
Det har jo ikke egentlig vært en jobb eller et arbeid, det har vært livet - selv om jeg i tillegg har vært velsignet med en nær familie, gode venner, en uunværlig menighet.

Jeg kjenner det er så flott å kunne gi ansvaret videre til Øyvind Aske og Anne Ng Forster når vi så til de grader er på topp og samtidig i utvikling med nye mål, nye utfordringer, nye visjoner.

Jeg kjenner i kveld dyp takknemlighet for alle medarbeidere vi har hatt i så mange land, for fantastiske norske misjonærer som fremdeles er våre gode medarbeidere, alle grupper, menigheter og enkeltpersoner som har engasjert seg og vært med i misjonsarbeidet -at jeg alltid kunne være helt sikker på forbønn og omsorg for meg og alt arbeidet og alle medarbeidere.

Det har vært utrolig å oppleve og se Guds ledelse i mange ting, at han har vært med og hatt sin vilje og sin plan. Så ofte han har irritert meg grenseløst ved sendrektighet og mangel på svar og at han ikke ville gjøre det jeg syntes han skulle! Og så har et vist seg at han i sin store kjærlighet har hatt sin vei, sine planer, sine visjoner. Hans tanker har ikke vært mine, heller ikke hans veier -- men så mye høyere og alltid i kjærlighet til dem vi samarbeider med og får være en del av.

Takk til alle - til alle som har sittet i Misjonsrådet, for alle som har vært med på reiser og turer og leirer! Til alle som så kreativt har gjort noe for misjonen - for forbønn og omtanke! Det er ikke ord for det - det er så stort og overveldende!

Jeg har fått være en liten brikke i noe så stort og livskraftig, som norsk Metodistkirke er vi en del av kirker som vokser - vi får være med å støtte, gi håp, være medarbeidere -

Vi har mye å glede oss over - det er en god framtid for misjonen! Jeg skal være litt med en stund til -  og håper at det kan være til nytte og verdi for dem som har ansvaret videre.

Guds velsignelse som overgår all forstand er med misjonen vår.

Tove


Takk
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone