Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Stemningsfull gudstjeneste i Fjære kirke

Forster, Anne Ng
28.07.2013
Fredagskveld, fra klokken 23, ble det holdt en stemningsfull gudstjeneste i Fjære kirke. Midnattsgudstjenesten på Sommerfesten ble, som så mange ganger før, ledet av Tove Odland.
Stemningsfull gudstjeneste i Fjære kirke

Temaet for gudstjenesten i denne flotte kirken fra år 1150, var "Der det nye livet lever."
Helen Byholt Lovelace leste inngangsbønn og trosbekjennelsen, og hadde planlagt deler av gudstjenesten sammen med Tove Odland.
Det var god musikk av Jan Erik Norheim, og Jenny Marie Norheim sang flere sanger, og rørte de frammøtte med sin versjon av "Amazing grace".

Stemningsfull gudstjeneste i Fjære kirke

Roar G. Fotland ga refleksjoner rundt temaet "Der det nye livet lever" og Sommerfestens tema "Våg mer". Han snakket om at Jesus har sagt at han var kommet for at vi skal ha liv og overflod, og hvordan dette gir seg utslag på ulike måter i våre liv. Roar snakket også om at vi må våge å være mer medmennesker, og vise at vi bryr oss om hverandre. Han fortalte historier fra Norge og Afrika som på en konkret måte understreket det han formidlet.

Kveldens offer gikk til Sierra Leone, Partnership in Development-programmet CELAD, og det kom inn 2750 kroner.

Nattverden ble holdt med en afrikansk liturgi, og det ble en spesiell opplevelse da vår nåværende misjonssekretær Tove Odland delte ut nattverd sammen med den kommende misjonssekretæren, Øyvind Aske.

Stemningsfull gudstjeneste i Fjære kirke

Da gudstjenesten var over, ble de som var tilstede, møtt av et overflodsbord på vei ut av kirken. I våpenhuset var det dekket et bord med gul duk, som symboliserte solskinn og nytt liv. Bordet var fylt av jordbær, moreller, druer og nonstop; et fargerikt fellesskap - med nok til alle!

Stemningsfull gudstjeneste i Fjære kirke

Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt
Alle hindringer og grenser har et nysatt fotspor brutt
Hvor det fører, det vet ingen,men en vandring har tatt til
Med hele verden som sitt mål kan ingen gå seg vill.
 

Selv om landskapet kan skifte mellom sletter, fjell og skog.
Så er såkornet det samme, men det brukes ulik plog
Den som er et lys i verden, den som kalles jordens salt
og den som fisker mennesker har arbeid overalt.

Slik som Peter og Johannes og Maria gjorde før
da de delte ut sin glede, skal vi gå fra dør til dør
Og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind,
går vi et skritt til siden slik at Jesus slipper inn.

Der det nye livet lever, der må planter sette frø
Slik som dette livet startet ved at Jesus måtte dø
Det er han som eier livet det er han vi hører til
Med Jesus som vår hyrde kan vi aldri gå oss vill.
                                                  -Vidar Kristensen          

 


Foto: Karl Anders Ellingsen og Tove Odland


 © 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone