Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Ære være Gud i det høyeste

Aske, Øyvind
22.12.2016
Den første julesangen ble sunget av engler, de var en hel hærskare og de sang: Ære være Gud i det høyeste, Og fred på jorden Blant mennesker Gud har glede i!
 Ære være Gud i det høyeste
Hyrdene ble først redde, det er ikke vanlig å se englekor. Men da de hadde vært i Betlehem og sett at alt var slik englene hadde sagt og de hadde sett barnet som skulle frelse verden med egne øyne, var de fylt av en ny glede. 
 
Den samme gleden var tema i julesangen til Franz Gruber mer enn 1800 år seinere:
 
Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blant oss bor
Engler synger om barnet så smukt
Han har himmeriks dør opplukt
Salig er englenes sang

 
Vi er priviligerte som kristne at vi har fått del i denne gleden. Den ble gitt av Gud da vi tok imot Jesus i våre hjerter – og vi får lov til å gi den videre gjennom vår sang.
 
I misjonen er det sangen om Jesus som er gjennomgangsmelodien. Og denne sangen smitter over og sprer den gode gleden. Vi driver med landsbyarbeid slik som skoler, latriner, vannpumper og slike ting. Dette er vår praktiske måte å forkynne gleden i Gud på. Og metoden virker! Skolen, latrinen og vannpumpa blir et veldig tydelig eksempel på den freden som englene sang om. Freden som gir glede. Freden som sprer håp om en bedre framtid. Freden som bærer bud om en annen type kjærlighet enn det som vanligvis forventes i et fattig land i Afrika. Så får vi ha englenes rolle denne gang – og bringe gledens budskap om frelseren i krybben. All vår hjelp og alle våre bidrag gis i Guds navn. I landsbyene gir vi takk til Jesus Kristus og det er ingen tvil om at det er Metodistkirken i Norge som gir videre av sin glede. Men vi kunne ikke gjort dette uten dere som er i menighetene.
 
Vi på Misjonskontoret og i Misjonsrådet takker alle våre menigheter og enkeltpersoner for godt samarbeid gjennom 2016. Takk for deres gaver og for deres initiativ. Takk også for deres forbønn - både for partnerne i Liberia, Zimbabwe og Sierra Leone og for oss som er satt til å forvalte misjonsoppdraget her hjemme sammen med dere.
 
Vi ønsker dere en velsignet Julehøytid og et nytt år i 2017 fylt med glede og fred!
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone