Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Gi en julegave til misjonen med mobilen!

Forster, Anne Ng
20.12.2016
Metodistkirken i Norge har nå opprettet et eget nummer for betalingsløsninger via SMS og Vipps. Nummeret vårt er: 2248 Vil du gi julegaven til misjonen på SMS? Send Julegave 200 eller Julegave 100, avhengig av hvilket beløp du ønsker å gi! - Eller Vipps 2248 og merk med Julegave og send ønsket beløp.

Gi en julegave til misjonen med mobilen!

Nye givermuligheter på SMS og Vipps!
Betalingsløsningene kan benyttes av alle menigheter og undergrupper i kirken.
Dette er en flott måte å samle inn til menighetens misjonsprosjekt på!
Ta kontakt med oss for å sette opp kodeord som passer.


SMS
SMS betaling kan brukes døgnet rundt til kollekter og andre innsamlingsprosjekter.
Formålet spesifiseres ved bruk av kodeord.
Hver menighet kan ha ubegrenset antall kodeord.
De bør være korte, presise og inneholde et bestemt beløp inntil kr. 500,-
Kodeord sendes til Metodistkirkens hovedkontor post@metodistkirken.no for registrering.
Innbetalte beløp vil bli registrert sentralt, godskrives menigheten, og telle med i grunnlaget for skattefradrag.
Tjenesten inneholder flere bruksmuligheter som snart vil være tilgjengelig. Dette vil gi enda flere muligheter for økte gaveinntekter til menigheten,
f.eks. ved å registrere seg som fast giver.
Kostnader for å bruke SMS tjenesten:
Gebyr til teleleverandør: 6,25% (inkl. mva) av innbetalt beløp.
Årskostnad pr menighet: kr. 1.500, - (inkl. mva).
 
Vipps
En del menigheter bruker allerede Vipps.
Nummeret 2248 kan brukes av alle menigheter.
Vi anbefaler likevel at de menighetene som regner med stor aktivitet med Vipps oppretter egen avtale.
Det er viktig at meldingen merkes med menighet og formål når 2248 benyttes.
Det gis ikke skattefradrag ved bruk av Vipps.
Kostnad:
Gebyr til Vipps: 2,5 % (inkl. mva) av innbetalt beløp.
Det er pr. i dag ikke årsgebyr på Vipps.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone