Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Kompetanseseminar i Sierra Leone

Aske, Øyvind
06.12.2016
Da er årets kompetanseseminar over og 10 nordmenn reiste fra Sierra Leone med både hode og hjerte forandret. Hodet har blitt tilført kunnskap og visdom, hjertet har blitt varmere og mer engasjert.

Kompetanseseminar i Sierra Leone

Fra den høytidelige åpningen av kompetanseseminaret
Foto: Karl A. Ellingsen

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Foto: Ø. Aske
Det var i alt ca 60 deltagere på kompetanseseminaret. I tillegg til 10 stykker fra Norge var det 6 stykker fra Liberia og 4 stykker fra Zimbabwe. Sierra Leone hadde naturlig nok den største delegasjonen med 4 stykker fra CELAD, deltagere fra styret og ca 30 fra lokalsamfunnene der det er partnership- prosjekter.
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Den liberianske delegasjonen
Foto: Ø. Aske
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Delegasjonen fra Sierra Leone
Foto: Ø. Aske
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Delegasjonen fra Zimbabwe
Foto: Ø. Aske
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Den norske delegasjonen
Foto: Musafare Mususa
Reisedagen fra Norge var fredag 4. november, ved ankomst Freetown ble vi installert på et fint hotell midt i byen. Det var flere av deltagerne som aldri hadde vært i Sierra Leone før og partnerne våre hadde tatt hensyn til det ved å legge inn lørdagen til sightseeing og historie om landet. Vi fikk besøke Chimpanzee Sanctuary der man tok imot foreldreløse sjimpanse babyer, gjorde dem friske fra eventuelle sykdommer og beholdt dem i noen år til de var gamle nok til å bli satt fri. En fantastisk formiddag hvor vi lærte masse om sjimpanser. Sjimpanser er på Verdens naturvernunions rødliste for trua arter. Vi fikk også en historisk omvisning på det stedet i Freetown der de første frigitte slavene kom i land i 1772. Fyret som lyste båtene den gang inn til trygg havn står der enda! Vi ble presentert for historiene til «The Cotton Tree» som står midt i en rundkjøring i sentrum. På kvelden var det en munter velkomstmiddag ledet av professor Victor Massaquoi.

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Fra inngangen til sjimpanse reservatet                                                                                 
Foto: K. A. Ellingsen                                                                                                                                                                 
 
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Denne trappa ble brukt av slavene da de kom til Freetown i flere puljer, de første i 1772
Foto: Ø. Aske


Kompetanseseminar i Sierra Leone
St. John Maroon Church er en
metodistkirke fra 1808, grunnlagt av de frigitte slavene fra Jamaica som kom til Freetown i 1800
Foto: Ø. Aske


Søndag fikk vi med allehelgens gudstjenesten i King Memorial UMC, en av de største metodistkirkene i hovedstaden. Hele den norske delegasjonen ble presentert undergudstjenesten. Det ble for øvrig en lang gudstjeneste, selv etter afrikansk målestokk med markering av de som var gått bort siste året og nattverd i tillegg til alt det vanlige. Etter lunsj kjørte vi den lange veien nordøstover til Njala University og kom ikke fram før etter mørkets frembrudd.
Mandag var den offisielle og høytidelige åpningen av kompetanseseminaret. Den var lagt til en av de store auditoriene, biskop Yambasu var til stede sammen med rektor for Universitetet, tilsynsmenn og andre representanter for ulike myndigheter. Det blir hilsener fra alle parter og Biskopen holdt sin introduksjonstale. Som så ofte før var den innsiktsfull, inspirerende og fremadrettet.

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Fra seminaret
Foto: Ø. Aske


Kompetanseseminar i Sierra Leone
Fra seminaret
Foto: Ø. Aske
Etter åpningsseremonien er seminaret i gang og nå går det i ett de neste to dagene. Tema for kompetanseseminaret var «Forandre verden gjennom styrking av kvinners rettigheter og utvikling av lokalsamfunn.»

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Foto: Ø. Aske


Dr Edwin J.J. Momoh (Senior Lecturer in Agriculture, Director of Planning and Institutional Development, Njala University) har sitt innlegg: Ressursmobilisering og bærekraft I utviklingen av lokalsamfunn. Argumentene kjenner vi igjen fra norsk utviklingsdebatt: Identifisere og mobilisere lokale ressurser. Hvordan vi gjør dette? Tenk utover penger. Få mennesker til å slå seg sammen og bli interessert. Bygge på de lokale ferdighetene. Bygge bærekraftige lokale ressurser.

Kompetanseseminar i Sierra Leone

Foto: Ø Aske

Theresa Edna Ojong (Monitoring and Evaluation Officer at Planned Parenthood Association) har sitt innlegg: Gender myndiggjøring og utvikling. 
Også her er powerpoint punktene kjente: Programmer som er laget for å myndiggjøre kvinner. Fattigdomsreduksjon og utviklingsprogrammer. Kvinners rolle i fredsbygging.  God ledelse inkluderer politisk deltagelse av kvinner.  Småskalaindustri.
Våre programkontorer har sine rapporter til kompetanseseminaret, profesjonelt presentert ved powerpoint presentasjoner. Det er med stolthet vi får se og høre hva Chabadza, Codevpro og CELAD har oppnådd i på landsbygda i Zimbabwe, Liberia og Sierra Leone! Tenk om den NORAD kunnet gitt flere bistandsmidlermidler til Metodistkirken! Her trenger vi ikke lure på hvor pengene blir av. Vi trenger heller ikke tvile på at de kommer de aller fattigste til gode! Dessuten gir vi med vett, PID tilstreber alltid at prosjektet skal ha lokalt eierskap.

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Anne har et innlegg om baseline
Foto: Ø. Aske
Vi norske har våre innlegg: Torill Langbråthen har et innlegg om PID, historikk og prinsipper. Øyvind Aske har et innlegg om myndiggjøring og om to forskjellige måter å hjelpe på. Anne Ng Forster har et innlegg om baseline.

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Johanna takker på vegne av oss alle for et flott seminar
Foto: Ø. Aske
Til sist var det rapporter fra de lokale representantene fra PID prosjektene i Sierra Leone, mange av disse historiene var hjertegripende vitnesbyrd hva samarbeidet hadde betydd for landsbyene og dem personlig.
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Fra innvielsen til Joyah Bridge, tilsynsmann Moses Conteh sitter til høyre
Foto: Ø. Aske


Kompetanseseminar i Sierra Leone
Magnus og Øyvind leier en av de tradisjonelle landsbydanserne. Bak den litt skremmende masken
befinner det seg en glad jente som på tradisjonelt vis er med på å feire den store begivenheten.

Foto: ukjent
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Innvielsen av Joyah Bridge, Torill klipper snora
Foto: ukjent
Onsdag og torsdag var besøk til lokale prosjekter og innvielser av 4 av disse. Innvielsene er brua i Joya (onsdag), lærerbolig i Baoma, tørkegulv og lagerbygning i Fulawahun og ungdomsskole i Monghere (alle torsdag). Innvielses-seremoniene var overveldende med svært mange mennesker og stor pågang av sanseinntrykk. Lyden er overdøvende med begeistrende tilrop, sang, tromming, hilsener. Vi følte bokstavelig talt trykket av mennesker på oss i sammenstimlingen, folk som ville hilse på oss og snakke med oss, barn som ville ta på oss, landsbydanserne i sine utkledninger som danset rundt oss og ville ha penger, i det hele tatt masse mennesker på en begrenset plass. Heten var til tider betydelig, vi måtte drikke vann ustanselig. Vi fikk lokal mat, vi måtte lytte til hilsener og holde hilsener, vi klippet bånd og vi møtte lokale innbyggere og deres ledere. Vi ble sterkt berørt følelsesmessig fordi vi møtte så mange som gav uttrykk for ekte glede og takknemlighet. Prosjektene våre gjør en forskjell, vi er med på å gi folk en bedre hverdag, CELAD er med på å forandre enkelt-menneskers liv. Det var ikke akkurat kontorarbeid vi opplevde disse dagene, selv om det ligger en masse kontorarbeid bak. Å dele glede kan også være en påkjenning!
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Fra inn vielsen av den nye lærerboligen i Baoma. Sakkeus i treet?
Foto: Ø. Aske

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Lærerboligen er topp moderne!
Foto: Ø. Aske

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Med god seng og myke madrasser! Det er beregnet at 2 lærere skal bo i huset
Foto: Ø. Aske


Det var spesielt sterkt for Liv Berit Carlsen i Fulawahun. Dette var Lillestrøms PID prosjekt og hun fikk æren av å klippe snora.  På samme måte i Monghere: For Torill Langbråten, Magnus Skånlund, Karl Anders Ellingsen og Anne Ng Forster var det ekstra sterkt å oppleve at skolen som Sentralkirken i Oslo har bekostet nå stod ferdig med rullestolramper, innvendige toaletter og flotte klasserom. Her var det Torill som holdt hilsen og Anne som fikk klippe snorer. I Monghere var også biskop Yambasu til stede.
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Fulawahun har vært Lillestrøms prosjekt, Liv Berit bringer hilsen
Foto: Ø. Aske


Kompetanseseminar i Sierra Leone
- og får klippe snora og erklære lagerhuset (og tørkegulvet) for åpnet
Foto: Ø. Aske

Kompetanseseminar i Sierra Leone
I Fulawahun har landsbyen bygget ny metodistkirke, uten hjelp = kirkevekst!
Foto: Ø. Aske

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Fra åpningsseremonien av skolen i Monghere
Foto: Ø. Aske
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Det var hundrevis av mennesker til stede
Foto: Ø. Aske

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Biskop Yambasu holder sin tale ved denne viktige begivenheten i landsbyens historie
Foto: A. Ng Forster
Kompetanseseminar i Sierra Leone
En av elevene takker biskopen og alle partnerne for den den nye skolen. Fantastisk rørende!
Foto: Ø. Aske

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Innvielsen: Margareth Chimbwanda klippet ett av flere bånd, Anne fra  og Rev Quire fra Liberia klippet også bånd
Foto: Ø. Aske
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Det var spesielt for Anne, Magnus og Torill å være med på innvielsen av skolen i Monghere som er 
fullfinansiert av deres egen menighet - Sentralkirken i Oslo. Her sammen med biskop Yambasu.
Foto: Ø. Aske

Kompetanseseminar i Sierra Leone
"Vi bygget skolen!" = eierskap
Foto: A. Ng Forster
Kompetanseseminar i Sierra Leone
Yes we can = myndiggjøring
Foto: A. Ng Forster


I løpet av disse to dagene fikk også se andre prosjekter som allerede var innviet, som skolen i Rochen Kamadao, skoleplassen og toalettene i Mile 91. Vi opplevde det like sterkt her, barna og de voksne hadde ventet på oss i timevis og danset og sang når vi kom. I Rochen Kamadao og i Fulawahun bygger de nye metodistkirker, helt uten vår innblanding!


Vi må også nevne onsdag kveld og talentkonkurransen. Det ble oppvist stor grad av fantasi av de forskjellige gruppene som var representert. Vi norske bidro med Per Spillemann (norsk) og Walking in The Light (kreolsk). Veldig moro!

Kompetanseseminar i Sierra Leone
Det er bruk for CELAD: Her er allerede en ny søknad om nytt prosjekt i Joyah kommet tilsynsmann Conteh i hende
Foto: Ø. Aske
I løpet av torsdags kveld forflyttet vi oss til Makeni som ligger i nordre provins og et annet distrikt. Fredag var allerede siste dag og hjemreise. Men vi fikk se det påbegynte latrineprosjektet i Makomp Bana og handlet litt på markedet i Makeni før vi satte kursen mot Lungi International Airport. En meget lærerik og interessant reise og seminar var over, men minnene vil være med oss resten av  livet og komme tilbake hver gang Sierra Leone blir nevnt.
 
 

 

 

 

 

Siste artikler
Relaterte artikler
I julens nyhetsbrev kan dere blant annet kan lese om innvielsen av to kirker som Norge har støttet i Liberia. Er du ikke i mål med julegavene enda, anbefaler vi misjonens alternative gaver; gaver som betyr mye - for mange! Har du lyst til å gi en julegave til misjonens arbeid, er kontonummeret 3000 13 88084, eller du kan sende et valgfritt beløp på vipps til 2248. Du kan også sende Jul 200 på sms til 2248 Vi ønsker dere en fortsatt fin adventstid! Les mer
I år er søndag 3. februar den offisielle misjonsdagen, og vi gleder oss til å feire den sammen med dere! Noen har kanskje allerede feiret misjonsdagen og noen har den senere! Vi synes det er flott at den markeres- og feires! Vi har sendt ut en del materiell med post og e-post som dere kan bruke slik dere måtte ønske. Dette legges også ut her på sidene våre slik at det er tilgjengelig for alle! Les mer
Vi stanser først på brua, det var her det først begynte tilbake i 2014. Naturen har nå slettet alle spor etter anleggsarbeidet. Vegetasjonen vokser tett opp til steinsettingen og natursteinene er sauset inn i søle og rødt støv. Joy betyr glede og det var stor glede da CELAD svarte ja til Joyah om å bygge brohoder på begge sider av brua som veimyndighetene hadde laget over elva. De hadde slurvet med brohodene og resultatet var at brua lå der isolert med dype kløfter på hver side, utilgjengelig både for folk og fe, og ikke minst for biler. I regntiden vokser elva så mye at den hadde vasket ut jordmassene på hver side av brua. Les mer
Overskriften er ikke helt korrekt. Hvis den skal være sann, må den bli slik: Dit inn hvor ingen hvit kvinne har satt sin fot. Vi kom til en fjerntliggende landsby som het Sayllu mandag 23 mai... Les mer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone