Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Årskonferansen 2016 i Liberia.

Aske, Øyvind
29.02.2016
Vi har nettopp deltatt på den 183. Årskonferansen i Metodistkirken i Liberia. Det er riktig forstått, Metodistkirken ble etablert i Liberia lenge før den så dagens lys i Skandinavia! Den biskoppelige metodistkirken ble grunnlagt av frigitte slaver som hadde returnert til Afrika i 1833. Det betyr lang og trofast tjeneste for folket i Liberia i snart to hundre år!
Årskonferansen 2016 i Liberia.
Rådhuset i Buchanan hvor forhandlingene foregikk

Og jeg vet ikke om den norske delegasjonen noen gang har vært større i en liberiansk Årskonferanse. Foruten meg var Anne Ng Forster, Torill Langbråthen og Tove Odland på plass. Vår mye brukte konsulent Nils Atle Krokede var på plass, dessuten var Janne og Rune Øygard fra Misjonsalliansen til stede et par dager. Det var også en stor delegasjon til stede fra USA.
Årskonferansen 2016 i Liberia.
Torill, Anne og Tove utenfor hallen med tilsynsmann Rev Marshall
 
Årskonferansen I 2016 var spesiell av to årsaker. For det 1. var dette Biskop Innis siste konferanse som residerende biskop. Etter 16 år er hans biskopsperiode ute og en annen skal ta over fra 1. januar 2017. Dette ville biskopen også markere ved å samle sine internasjonale venner rundt seg. Den andre årsaken til at denne konferansen var spesiell var nominasjonen av neste biskop.
Årskonferansen 2016 i Liberia.
Dirigentbordet med biskopene; Hopkins, Innis, Yambasu og tidligere biskop Arthur F. Kulah

Årskonferansen 2016 i Liberia.
Fra møtesalen, tilsynsmennene får instruksjoner angående nomineringsprosesseen

 
I ettertid er det biskopsnominasjonen som sitter igjen som det sterkeste inntrykket. Gjennomføringen av nominasjonen hadde Innis delegert til biskopen i Metodistkirken i Sierra Leone, John K. Yambasu med god hjelp av biskop John L. Hopkins, biskop i East Ohio Conference og andre.
Årskonferansen 2016 i Liberia.
Stemmeseddelen som alle måtte bruke
Årskonferansen 2016 i Liberia.
Amerikanske og norske gjester fikk nok å gjøre under nominasjonene

Årskonferansen 2016 i Liberia.
Tove fisker opp en og en stemmeseddel fra valgurna, navnet blir lest opp og havner i riktig kurv for endelig opptelling

Årskonferansen 2016 i Liberia.

Fra opptellingen, Torill hadde ansvaret for kurven med stemmene til Labala

Årskonferansen 2016 i Liberia.
Anne hadde ansvaret for kurven med stemmer til Quire

Årskonferansen fant sted i rådhuset i Buchanan, et digert rundt bygg som rommet 7-800 mennesker. Men selv med så stor kapasitet ble bygget alt for lite. Det var i alt 1541 delegater, 793 pastorale og 748 legdelegater som skulle avgi sin stemme. 1. stemmerunde fant sted på fredag etter middag og vi var ikke ferdige før kl kvart på to på natta. Det var bestemt at de tre kandidatene med flest stemmer skulle gå videre til neste runde. Resultatet ble 405 stemmer til Rev Dr David Tokpah, mens Rev Samuel Quire og Rev Dr James Labala
fikk 302 stemmer hver.
Årskonferansen 2016 i Liberia.
De 2 kandidatene i røde skjorter, Samuel Quire til venstre og David Tokpah til høyre
 
Så ble det bestemt at de to med flest stemmer i siste runde skulle nomineres som kandidater til Sentralkonferansen. Siste stemmerunde forgikk dagen etter, på lørdagen. Igjen ble kandidatene ropt opp en for en. De fikk en stemplet stemmeseddel i handa. Deretter skulle de skrive et av de 3 navnene på seddelen og putte den opp i urna. De som ikke kunne skrive fikk hjelp til å skrive navnene på stemmeseddelen. Nordmennene og amerikanerne fikk status som valgobservatører og funksjonærer under nominasjonsrundene. Ut på kvelden, lenge etter at det hadde blitt mørkt var stemmene avgitt og talt opp. Alle var spent da resultatet ble annonsert: Quire fikk 581 stemmer, Tokpah fikk 609 stemmer, mens Labala fikk 429 stemmer. Dermed ble Quire og Tokpah sendt til Sentralkonferansen i Abidjan, Elfenbenskysten i desember. Det er her biskopsvalget skal forgå. 80 delegater fra Liberia, Sierra Leone, Elfenbenskysten og Nigeria skal bestemme hvem som blir Liberias neste metodistbiskop.
Årskonferansen 2016 i Liberia.
Øyvind bringer en hilsen til biskop Innis og kona Irene

Biskop Innis takket metodistkirken for hva den hadde betydd for ham. Her har han fått sin oppdragelse, utdannelse, ledertrening og erfaringer. Han takket Gud for lederskapet han har hatt i kirken. Han oppmuntret medlemmene til å elske, kjenne, bry seg om, beskytte og gi tilbake til kirken. Han talte om nødvendigheten av å ta seg av de små barna som ikke hadde noen til å ta seg av dem. Han minnet kirken på å ta seg av de foreldreløse, de vanskeligstilte og de med funksjonshemninger som en fortsettelse av Jesu egen tjeneste. Han oppfordret medlemmene til å gjøre godt gjennom giverglede, gjestfrihet og åndelig kraft og eksempel til samfunnet. Han så på denne konferansen som en feiring av Jesus Kristus som frelser.
Årskonferansen 2016 i Liberia.
Vise-President Joseph N. Boakai

Årskonferansen 2016 i Liberia.
Senator i Buchanan, Hon. Jonathan Kaipay hilser Årskonferansen og får sete ved siden av presideneten

 I løpet av Årskonferansen mottok vi flere offisielle gjester, blant annet senator i Lower Buchanan Jonathan Kaipay, visepresident Joseph N. Boakai og minst president of the Republic of Liberia Mrs Ellen Johnson Sirleaf.  Boakai beskrev Metodistkirken som «en av pilarene i den liberianske nasjonen» og anerkjente Metodistkirkens arbeid innen helse, utdanning og landsbyutvikling. President Sirleaf som selv er metodist hilste Årskonferansen kort og ønsket Guds velsignelse over konferansen og biskopsvalget.
 Årskonferansen 2016 i Liberia.
President Ellen Johnsen Sirleaf hilser Årskonferansen

Gjestene fikk også takke, bringe hilsener og presentere gaver. De som takket og hilste fra Norge var Nils Atle Krokeide, Rune Øygarden, Tove Odland og Øyvind Aske. Jeg presenterte gaven fra Metodistkirkens Misjonsselskap som var 4 000 $ til et økumenisk senter i Buchanan og et fadderskapsprogram for 100 barn som hadde mistet foreldrene sine i ebola. Metodistkirken i Norge fikk en takkeplakett i gave fra biskop Innis, i takknemlighet for 16 års godt samarbeid.
Årskonferansen 2016 i Liberia.
Under ordinasjonsgudstjenesten, flere diakonisser blir innsatt, 103 pastorer blir tatt opp på prøve, mens 11 blir ordinerte til eldste

Årskonferansen 2016 i Liberia.
Øyvind var taler under ordinasjonsgudstjenesten


Årskonferansen i Buchanan viste en kirke i vekst og fremgang. Vår kirke i Norge er ved Guds nåde også involvert i denne fremgangen. Så får vi be om at samarbeidet med den nye biskopen må bli fruktbart og gjennom det fortsatt bringe håp og nytt liv for folket i Liberia i kommende år.
 

 
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone