Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Nyttårshilsen fra misjonskontoret 2016

Aske, Øyvind
01.01.2016
Det er med glede og takknemlighet vi ønsker alle medarbeidere i hele metodist-Norge et riktig godt nytt år. Takk for godt samarbeid og for helhjertet støtte gjennom 2015!
Nyttårshilsen fra misjonskontoret 2016
Det har vært et travelt og begivenhetsrikt år for oss på misjonskontoret. 2015 var året da EVD (ebola virus disease) ble bekjempet i Vest-Afrika. Pr. desember er alle tre land, Liberia, Sierra Leone og Guinea erklært ebola-fri. Under besøket av biskopene Innis (Liberia)og Yambasu (Sierra Leone) til Norge i mai måned ble det fokusert mye på ebolaens herjinger og ettervirkninger i de to landene. Biskopene uttrykte stor takknemlighet over vår kirke som bidro med over en kvart million kroner til akutt hjelp mot ebola. Det var også imponerende at både Codevpro og CELAD opprettholdt sitt planlagte prosjektprogram til tross for unntakstilstanden der flere lokalsamfunn var satt i karantene.
I oktober hadde vi evaluering av Chabadza. Konklusjonene var at vi har nådd målene våre også i Zimbabwe. Det har vært utfordrende for Gelly Miti som har hatt ekstra arbeidsbyrde som fungerende Director i store deler av dette året. Ny leder for Chabadza blir annonsert på nyåret.
I september gjennomførte vi det årlige kompetanseseminaret vårt, denne gangen i Norge. Det ble en suksess med alle våre PID partnere fra alle tre land på plass. Det viktigste som skjedde var relasjonsbyggingen oss imellom i tillegg til det faglige utbyttet. 
20. september ble en spesiell søndag. Da var alle våre partnere spredt rundt i de forskjellige metodist menighetene. Da fikk de oppleve hvordan en lokal norsk gudstjeneste gikk for seg. De fikk også oppdatere menighetene med siste utvikling for nettopp deres misjonsprosjekt. Det ble begeistring for begge parter!
Det er fremdeles iver i menighetene med misjonsprosjektene. Som tidligere vil alle fortsatt ha nytt prosjekt så snart det gamle er ferdig. Det er veldig moro for oss på kontoret, selv om det kan bli noe hektisk fra tid til annen! Dette er jo noe vi er blitt gode på – kommunikasjon fra grasrota i Norge til grasrota i Afrika. Så er det godt å stadfeste at det nytter, hjelpen når fram, utvikling skjer og alt skjer i Guds navn og til Guds ære!
Slik som vi på denne måten minnes året 2015 håper vi å kunne fortsette det gode samarbeidet både med partnerne i Afrika og med dere i menighetene i det nye året 2016. Vi er ikke overlatt til oss selv, Gud er med oss! Og ved dette årsskiftet minner vi hverandre på løftet som Gud har gitt oss: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid» Heb 13.8 
Godt Nytt År!
Hilsen misjonskontoret.
 
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone