Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Migrasjonskonferanse i Porto

Aske, Øyvind
21.09.2016
I forbindelse med EMCs (European Methodist Council) møter i Porto 8 – 14 september, ble det avsatt en og en halv dag til en egen migrasjonskonferanse. Deltagere fra Portugal, Italia, Irland, England, Tyskland, Danmark, Sverige, Russland, Slovakia, Bulgaria, Makedonia, Estland, Finland, USA og Norge var med. Hva er migrasjon? Ifølge Store norske leksikon er det følgende: Migrasjon, begrep som dekker både frivillig og tvungen, legal og illegal innvandring og utvandring. Viktige årsaker til migrasjon er konflikter og fattigdom som skaper flyktninger, men også den tiltagende globaliseringen som innebærer økt reisevirksomhet, internasjonalisering av utdanningssystemet og økt internasjonal handel. Menneskehandel (trafficking) bidrar i økende grad til illegal og tvungen migrasjon.
Migrasjonskonferanse i Porto, Portugal var planlagt og arrangert av European Methodist Council (EMC)
Migrasjonskonferanse i Porto 
Tiden for konferansen ble inndelt i en faktadel, en refleksjonsdel og en resultatdel. 
 
1. I faktadelen var det invitert flere eksperter fra flere land på flyktningesituasjonen i verden og Europa i dag. Disse kunne fortelle oss mye som vi allerede vet fra før gjennom nyhetene, men også nye ting. Et utdrag av disse fakta er at det i verden i dag finnes 65,3 millioner flyktninger. (Omtrent like mange som bor i Storbritannia). Selv om vi gjennom media får inntrykk av at de fleste kommer til vår verdensdel, er det kun de færreste (6%) av disse som for tiden oppholder seg i Europa. Til sammenligning oppholder 39% av flyktningene seg i Midtøsten og 29% i Afrika.  Dette er den største flyktningkrisen i verden siden 2. verdenskrig. 10 millioner av flyktningene er statsløse. Landene som bosetter flest flyktninger i dag er Libanon, Jordan, Tyrkia og Kenya. De fleste flyktningene kommer fra Syria, Eritrea, Afghanistan og Irak. Når det gjelder flyktningene som ankom Europa over Middelhavet var det 924 147 i 2015.  Av disse er 3 671 druknet / savnet. De tilsvarende tallene så langt for 2016 er 196 325 og 3 120. (Alessia Passarelli og Torsten Moritz)
Migrasjonskonferanse i Porto
Dr. Alessia Passerelli fra Italia

Migrasjonskonferanse i Porto
Paul Jeffrey GBGM

Migrasjonskonferanse i Porto

Dr. Torsten Moritz, Tyskland

Migrasjonskonferanse i Porto
Rachel Lampard, England

2. I refleksjonsdelen skulle alle disse opplysningene fordøyes og reflekteres over. Temaet var videre å fortelle om god praksis, erfaringer og eksempler og det vi har lært. Det ble gitt anledning til å stille spørsmål på SMS og vi fikk presentert videoklipp og innspill på hva som blir gjort for flyktninger i forskjellige mottakerland og hva som videre blir gjort for å integrere disse. Vi fikk se eksempler fra Tyskland, Storbritannia, Italia, Russland, Sveits og Tunisia. Det går for langt å være uttømmende, så jeg velger å gi videre det som Metodistkirken i Storbritannia har gjort og gjør for å ønske flyktninger velkommen:
Ønske migranter velkommen
 • Eksempel: Velkomstpakke tjeneste "Welcome Box Ministry"
 • Trene frivillige til å levere velkomstpakker med små gaver hjemme hos nylig ankomne flyktninger og asylsøkere
 • Frivillige tilbyr vennskap og hjelp til å lede mennesker til lokale tjenester og aktiviteter
Støtte asylsøkere
 • Eksempel fra Trinity Centre, Cardiff Methodist Centre:
 • De har et ukentlig drop in tall på 200 besøkende
 • Tilbyr profesjonell juridisk støtte
 • Hjelper med tilgang til utdannelse mens asylsøkerne venter på resultatet av asylsøknaden
Nye initiativ
 • Eksempel på "privat støtteordning" av syriske flyktninger i Birmingham
 • Metodistkirker i Birmingham har fått grønt lys av regjeringen til dette
 • Er ansvarlig for alle praktiske gjøremål med flyktningene når de ankommer Birmingham
 • Håper å ønske den første familien velkommen før årets slutt og ønsker å ta imot flere
Aksjoner
 • Eksempel på inter-religiøst brev:
 • Felles uttalelse fra mer enn 200 religiøse ledere til Statsministeren om flyktningekrisen
 • Opprop til regjeringen om å gjøre mer for flyktningene med særlig vekt på innføringen av en mer human politikk for gjenforening av familier.
Ressurser for bønn og læring
 • Eksempel "Laget for godhet": En trofast respons på flyktningekrisen
 • Bibelstudium
 • Informasjon
 • Bønn (inkluderer 18. september - Fredssøndagen)
Samarbeid med andre
 • Eksempel - "Skotsk trosaksjon for flyktninger"
 • Kristne, muslimske, jødiske og interreligiøse organisasjoner
 • Nettverksarbeid og pengeinnsamling
 • Støtte til syrere
 • Arbeid med asylsøkere
Migrasjonskonferanse i Porto
Noen av deltagerne ved Methodist Conference on Migration

Migrasjonskonferanse i Porto
Sterk illustrasjon fra dagens flyktningsituasjon. M. Bernadini fra Italia og Lampedusa

I neste bolk i den andre delen ble alle deltagere delt inn i smågrupper som skulle ta for seg forskjellige emner innenfor temaet Migrasjon. Igjen er det ikke mulig å gjengi innholdet fra alle 5 gruppene. Jeg gjengir det som kom ut av den gruppa som jeg satt i. Den het «Leve sammen med nye kulturer i kirken vår».
Vi identifiserte først 3 kirkemodeller:
•Tradisjonelle kirker
•Multikulturelle kirker med medlemmer fra flere land
•Etniske kirker med medlemmer hovedsakelig fra en folkegruppe
 
Vi ble enige om grunnleggende prinsipper:
•Se på folk som enkeltindivider
•Bevisstgjøre oss selv på målet om å bli en multikulturell kirke
•Vennlighet må følges opp med gjestfrihet
•75% prinsippet. Folk kan ikke forvente å bli mer enn 75% fornøyd med alt som foregår i gudstjenesten. (De 25% som jeg ikke liker er det noen andre som liker)
 
Vi diskuterte så hva slags praktiske konsekvenser disse prinsippene vil medføre for kirken:
•En fast tolketjeneste slik at alle forstår hva som blir sagt
•Fellesskapsgrupper
•Åpne hjem
•Fotografier av nye i kirken med navn
•Multietnisk lederskap i kirken der immigranter får være med å bestemme i menighetsrådet
•Nye liturgier
Migrasjonskonferanse i Porto
Fra gruppa der Aart Huurnink var med

Migrasjonskonferanse i Porto
Fra gruppa der Øyvind Aske var med

Migrasjonskonferanse i Porto
Resultatark fra gruppene ble produsert, her Bunmi Olayisa (Storbritannia) og Ulrike Kirchner (Tyskland)

Migrasjonskonferanse i Porto
Presentasjon og innspill ved resultatarkene

3. I resultatdelen var det forklaringer, diskusjoner og innspill foran de 5 presentasjonsarkene fra gruppene. Til slutt det var en paneldiskusjon hvor alle kirkelederne var samlet. Biskop Alsted representerte vårt biskopsområde. Denne delen ble ledet av en intervjuer. Mange av SMS spørsmålene ble også kommentert. Jeg gjengir noen av innleggene i artikkelen i Brobyggeren nr 6 som kommer ut i oktober/november.
Migrasjonskonferanse i Porto
Fra paneldiskusjonen med alle kirkelederne til stede

Migrasjonskonferanse i Porto
Biskop Christian Alsted hadde flere innlegg.

Migrasjonskonferanse i Porto
Biskop Eduard Khegay i Russland.

Migrasjonskonferanse i Porto
Biskop Rosemarie Wenner i Tyskland

Migrasjonskonferanse i Porto
Biskop Patric Streiff Sentral og Syd-Europa i midten, Biskop Sifredo Teixeira til høyre og President i UMC Ireland Bill Mullally

Migrasjonskonferansen ble avsluttet med en gudstjeneste, Ullas Tankler talte over Matteus 8,11: 
Mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Tankler viste bilder av mennesker fra øst og vest, men også fra syd og nord. Det var sterkt å se bilder av ukjente mennesker fra alle verdenshjørner som ble presentert som brødre og søstre i Herren. Det er disse vi skal være samen med i himmelen i det store måltidet. Noen av disse er i dag flyktninger. asylsøkere og migranter. Hva er det migrantene trenger? Hva er det de håper på å finne i våre kirker? De ønsker å finne venner, aktiviteter og arbeid. Det kirkene og de kristne kan gjøre er å gi flyktingene medfølelse og menneskelig omsorg. Det kan vi gjøre ved å se dem som medmennesker og individer. Det kan vi gjøre ved å gi dem rom. En flyktning, asylsøker eller migrant er ikke mennesker som vi skal frykte. Etter ofte en meget lang prosess har de endelig kommet fram til våre hjemsteder. Vi må se på dem som en velsignelse fra Gud. Da kan vårt hjemsted også bli deres hjemsted.

Les mer om migrasjonsspørsmålet på hjemmesiden til:
Churches commission for migrants in Europe (CCME)
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone