Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Nei til rasering av bistandsbudsjettet

Forster, Anne Ng
12.11.2015
Metodistkirken i Norge er sjokkert over regjeringens forslag til reduksjon av bistandsbudsjettet som kanaliseres gjennom private organisasjoner.

Nei til rasering av bistandsbudsjettet
David i det gamle og nedslitte kornlageret. Hele landsbyen gledet seg og arbeidet hardt for å realisere det nye lageret. Denne typen prosjekter blir truet av regjeringens forslag. Foto: Anne Ng Forster

Dette er midler som går til mange langsiktige små prosjekter på landsbynivå. Prosjektene forandrer liv og gir en enorm effekt i forhold til de relativt beskjedne midlene som har vært lagt inn i budsjettene.
Dette er midler som går til de aller fattigste og som gjennom år etter år har gitt dokumentert langsiktig effekt.

David er 25 år og bor i landsbyen Moyollo i Sierra Leone. Som en fattig bonde har det vært liten bruk for å lese og skrive siden barneskolen. Da landsbyen ble med i Partnership in Development, ble han enstemmig valgt innprosjektstyre. Nå skulle de endelig få bygget en tørkeplass for risen og en egen låsbar lagerbygning for innhøstningen – trygg for regntiden og tyver. Til og med en egen mølle for risen er nå på plass. Dette forandrer livet til landsbyen, og særlig for kvinnene som har slitt med det harde manuelle arbeidet med risen. Gjennom ledelsen av prosjektet har David lært å skrive søknader, referater og rapporter. Samarbeidet i landsbyen har blitt bedre enn det noen gang har vært. De har lært å diskutere åpent, bli enige og planlegge. De har nedlagt utrolig mange timer i egeninnsats og har en sterk eierfølelse for de mange forbedringene. Det er demokrati i praksis! Livet til David og de andre i Moyollo er blitt helt forandret, og mer vil komme. Nå vil de lokale myndighetene utbedre veien til Moyollo med tre nye broer, så risen lettere kan nå markedet. Erfaringene har gitt David en helt ny selvinnsikt og en opplevelse av at han kan gjøre en forskjell, i sitt eget liv og i andres liv.

Nei til rasering av bistandsbudsjettet
David taler til landsbyen under innvielsen. Forvandlingen fra den stille unge bonden som nesten hadde glemt å lese og skrive, til en sikker og dyktig prosjektleder er enorm. Foto: Anne Ng Forster

Metodistkirken i Norge er stolt av resultatene som prosjektene til Metodistkirkens Misjonsselskap i Liberia, Zimbabwe og Sierra Leone gir. Vi er stolte av hvor mye vi samler inn av egne midler i menighetene og i lokalsamfunnene; hvor mye av midlene som går direkte til landsbyene og hvor lite som brukes til administrasjon – både her hjemme og i samarbeidslandene. Vi ser at det mobiliserer landsbyene til egeninnsats og gir eierfølelse for vannprosjekter, latriner, broer, skoler, klinikker og alle de andre prosjektene som vi samarbeider om. Det gleder oss å se hvordan det også engasjerer og beriker grasrota her i Norge.

Dette er prosjekter som treffer FNs tusenårsmål svært godt. Vi har fokus på kjønnsbalanse, bærekraft, miljø og konfliktforebygging i alle prosjektene.

Metodistkirken i Norge protesterer på det sterkeste mot å rasere bistandsbudsjettet slik regjeringen har foreslått. Flyktningene som kommer til Norge skal ha en god og verdig mottakelse og oppfølging, men midlene skal ikke tas fra verdens fattige!

Christian Alsted                Øyvind Helliesen             Øyvind Aske
Biskop                             tilsynsmann                   Misjonssekretær

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone